Beauty & Welness

Wat is Wellness? Het woord zelf werd een kleine 50 jaar geleden bedacht door een Amerikaanse arts, Halbert L. Dunn in High Level Wellness.
 
Wellness was een samenvoeging van de woorden well(being) en fitness. Wellness werd vooral het zoeken naar een balans, zowel geestelijk als lichamelijk, in een hectische maatschappij.
Dunn vond dat iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid had.
 

Wellness 

Is een heel breed begrip en krijgt steeds meer effect op ieder aspect van het leven.
 

Sociale wellness

Betekent dat iemand gezonde en zinvolle relaties op weet te bouwen en een actieve rol wil spelen in relaties met anderen.
 

Fysieke wellness

Is fitness, gezonde voeding en een goed bewustzijn van de eigen gezondheid.
 

Emotionele wellness

Heeft onder andere te maken met stressmanagement, persoonlijke groei en optimisme.
 

Spirituele wellness 

Is de manier waarop iemand richting en doel aan zijn leven kan geven.
 

Intellectuele wellness 

Is de wil om een leven lang te leren, zichzelf te ontwikkelen en buiten de veilige kaders te willen denken.
 

Maatschappelijke wellness 

Als laatste maar niet onbelangrijkste is de wil om deel te nemen aan de maatschappij maar ook om hierin betrokken te zijn. Op de barricaden voor het behoud van natuurschoon is een vorm van maatschappelijke wellness.  
 

Zie Hotels
 
 

 

© 2018 - Copyright Info-Magazines.com